Manesh-Jdzn

آموزش ها رویدادها

صفحه اصلی / آموزش ها رویدادها

آموزش های عمومی، تخصصی کارآفرینی، مشاوره های تخصصی، سمینارها و رویداد ها

پنجمین رویداد دیدار از کارگاه چاقو سازی در خرداد ماه سال 1400

پنجمین رویداد دیدار از کارگاه چاقو سازی و صنایع برنده

پنجمین رویداد دیدار از کارگاه چاقو سازی در خرداد ماه سال 1400

چهارمین رویداد دیدار از کارگاه قارچ صدفی و گانودرما در خرداد ماه سال 1400

چهارمین رویداد دیدار از کارگاه قارچ گانودرما

چهارمین رویداد دیدار از کارگاه قارچ صدفی و گانودرما در خرداد ماه سال 1400

یازدهمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع مدیریت صادرات در خرداد ماه سال 1400

یازدهمین کارگاه آموزشی – تخصصی با موضوع مدیریت صادرات

یازدهمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع مدیریت صادرات در خرداد ماه سال 1400

چهارمین رویداد تازه شو فعال در حوزه ی فرش در خرداد ماه سال 1400

چهارمین رویداد تازه شو در حوزه ی فرش

چهارمین رویداد تازه شو فعال در حوزه ی فرش در خرداد ماه سال 1400

سومین رویداد دیدار در حوزه ی قلم زنی روی مس و گلیم در خرداد ماه سال 1400

سومین رویداد دیدار در حوزه قلم زنی روی مس و گلیم

سومین رویداد دیدار در حوزه ی قلم زنی روی مس و گلیم در خرداد ماه سال 1400

سومین رویداد تازه شو در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ در خرداد ماه سال 1400

سومین رویداد تازه شو در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ

سومین رویداد تازه شو در حوزه ی دیجیتال مارکتینگ در خرداد ماه سال 1400

دهمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع آشنایی با قوانین مالیات ها در خرداد ماه سال 1400

دهمین کارگاه آموزشی تخصصی آشنایی با قوانین مالیات ها

دهمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع آشنایی با قوانین مالیات ها در خرداد ماه سال 1400

دومین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع اصول بازار یابی کاربردی در سال 1400

دومین کارگاه آموزشی- تخصصی اصول بازار یابی کاربردی

دومین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع اصول بازار یابی کاربردی در سال 1400

پنجمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه فرش و گلیم در سال 1400

پنجمین صندلی تجربه در حوزه فرش و گلیم

پنجمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه فرش و گلیم در سال 1400

نهمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع تجاری سازی کسب و کار در خرداد ماه سال 1400

نهمین کارگاه آموزشی – تخصصی تجاری سازی کسب و کار

نهمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع تجاری سازی کسب و کار در خرداد ماه سال 1400

هشتمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع توانمند سازی کسب و کار در خرداد ماه سال 1400

هشتمین کارگاه آموزشی تخصصی توانمند سازی کسب و کار

هشتمین کارگاه آموزشی – تخصصی (وبینار)با موضوع توانمند سازی کسب و کار در خرداد ماه سال 1400

دومین رویدار دیدار در حوزه ی مینا کاری و پرداز روی مس در خردا ماه 1400

دومین رویدار دیدار در حوزه ی مینا کاری

دومین رویدار دیدار در حوزه ی مینا کاری و پرداز روی مس در خردا ماه 1400

اولین رویداد دیدار در حوزه ی گیاهان دارویی در خرداد ماه 1400

اولین رویداد دیدار در حوزه ی گیاهان دارویی

اولین رویداد دیدار در حوزه ی گیاهان دارویی در خرداد ماه 1400

هفتمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع آشنایی با قوانین تامین اجتماعی در خرداد ماه 1400

هفتمین کارگاه تخصصی آشنایی با قوانین تامین اجتماعی

هفتمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع آشنایی با قوانین تامین اجتماعی در خرداد ماه 1400

دومین رویداد تازه شو در حوزه ی لباس عروس در خرداد ماه 1400

دومین رویداد تازه شو در حوزه ی لباس عروس

دومین رویداد تازه شو در حوزه ی لباس عروس در خرداد ماه 1400

پنجمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع مهارت های ارتباطی زبان بدن در خرداد 1400

پنجمین کارگاه آموزشی- تخصصی ( مهارت های ارتباطی زبان بدن

پنجمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع مهارت های ارتباطی زبان بدن در خرداد 1400

ششمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع اصول و فنون مذاکره در خرداد سال 1400

ششمین کارگاه آموزشی- تخصصی اصول و فنون مذاکره

ششمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع اصول و فنون مذاکره در خرداد سال 1400

اولین رویداد تازه شو گیاهان داروئی و صادرات محصولات کشاورزی در خرداد ماه 1400

اولین رویداد تازه شو گیاهان داروئی و صادرات محصولات کشاورزی

اولین رویداد تازه شو گیاهان داروئی و صادرات محصولات کشاورزی در خرداد ماه 1400

چهارمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع برندسازی درفضای آنلاین در خرداد ماه سال 1400

چهارمین کارگاه آموزشی- تخصصی برند سازی درفضای آنلاین

چهارمین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع برندسازی درفضای آنلاین در خرداد ماه سال 1400

 هفتمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه میناکاری و پرداز روی مس در خرداد ماه سال 1400

هفتمین صندلی تجربه میناکاری و پرداز روی مس

هفتمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه میناکاری و پرداز روی مس در خرداد ماه سال 1400

سومین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع دیجیتال مارکتینگ در خرداد ماه سال 1400

سومین کارگاه آموزشی- تخصصی دیجیتال مارکتینگ

سومین کارگاه آموزشی- تخصصی (وبینار)با موضوع دیجیتال مارکتینگ در خرداد ماه سال 1400

 ششمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه قلم زنی روی مس ،گلیم و فرش در سال 1400

ششمین صندلی تجربه در حوزه قلم زنی روی مس،فرش و گلیم

ششمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه قلم زنی روی مس ،گلیم و فرش در سال 1400

اولین کارگاه آموزشی - تخصصی (وبینار)با موضوع طرح توجیهی کسب و کار در سال 1400

کارگاه آموزشی - تخصصی طرح توجیهی کسب و کار

اولین کارگاه آموزشی - تخصصی (وبینار)با موضوع طرح توجیهی کسب و کار در سال 1400

دهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع ایده پردازی و حل مسئله در هزاره سوم در سال 1400

کارگاه ایده پردازی و حل مسئله در هزاره سوم

دهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع ایده پردازی و حل مسئله در هزاره سوم در سال 1400

سیزدهم کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع ارزیابی محیط کسب و کار در سال 1400

کارگاه آموزشی ارزیابی محیط کسب و کار

سیزدهم کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع ارزیابی محیط کسب و کار در سال 1400

دوازدهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع جعبه ابزار مدیریت کسب و کار در سال 1400

کارگاه آموزشی جعبه ابزار مدیریت کسب و کار

دوازدهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع جعبه ابزار مدیریت کسب و کار در سال 1400

یازدهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع جعبه ابزار خلاقیت در سال 1400

کارگاه آموزشی با موضوع جعبه ابزار خلاقیت

یازدهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع جعبه ابزار خلاقیت در سال 1400

ششمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه قلم زنی روی مس،گلیم و فرش در سال 1400

ششمین صندلی تجربه قلم زنی روی مس ،گلیم و فرش

ششمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه قلم زنی روی مس،گلیم و فرش در سال 1400

 سومین سلسله از نشست های صندلی تجربه با حضور خانم زهره حبیبی نیا فعال در حوزه میناکاری ،فیروزه کوبی و نقاشی روی مس

سومین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه نقاشی روی مس

سومین سلسله از نشست های صندلی تجربه با حضور خانم زهره حبیبی نیا فعال در حوزه میناکاری ،فیروزه کوبی و نقاشی روی مس

نهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع ذینفعان کسب و کار و مدیریت ارتباط و تعامل با آن ها در سال 1400

کارگاه ذینفعان کسب و کار و مدیریت ارتباط و تعامل با آن

نهمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع ذینفعان کسب و کار و مدیریت ارتباط و تعامل با آن ها در سال 1400

چهارمین سلسله از نشست های صندلی تجربه با حضور آقای مولاوردی فعال در حوزه پرورش قارچ صدفی و گانودرما

چهارمین سلسله از نشست های صندلی تجربه در سال 1400

چهارمین سلسله از نشست های صندلی تجربه با حضور آقای مولاوردی فعال در حوزه پرورش قارچ صدفی و گانودرما

هشتمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع تمایز و برتری در بازار در سال 1400

هشتمین کارگاه آموزشی با موضوع تمایز و برتری در بازار

هشتمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع تمایز و برتری در بازار در سال 1400

هفتمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع تحلیل شرایط و وضع موجود بازار،خلق راه حل های ابتکاری و حل مسئله در سال 1400

هفتمین کارگاه آموزشی با موضوع تحلیل شرایط و وضع موجود بازار

هفتمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع تحلیل شرایط و وضع موجود بازار،خلق راه حل های ابتکاری و حل مسئله در سال 1400

دومین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه گیاهان داروئی در سال 1400

صندلی تجربه در حوزه گیاهان داروئی

دومین سلسله از نشست های صندلی تجربه در حوزه گیاهان داروئی در سال 1400

ششمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع الان چه کسب و کاری ایجاد کنیم؟ در سال 1400

وبینار الان چه کسب و کاری ایجاد کنیم؟

ششمین کارگاه آموزشی(وبینار)با موضوع الان چه کسب و کاری ایجاد کنیم؟ در سال 1400

رویداد ایده شو در حوزه فناوری های نوین در کسب وکارهای ورزشی و تجهیزات وابسته

رویداد ایده شو"فناوری های نوین درکسب وکارهای ورزشی"

رویداد ایده شو در حوزه فناوری های نوین در کسب وکارهای ورزشی و تجهیزات وابسته

رویداد ایده شو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اپلیکیشن های موبایل

رویداد ایده شو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات

رویداد ایده شو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در اپلیکیشن های موبایل

رویداد ایده شو در حوزه گیاهان داروئی

رویداد ایده شو در حوزه گیاهان داروئی

رویداد ایده شو در حوزه گیاهان داروئی

 رویداد ایده شو طراحی و دوخت لباس فرم بانوان

رویداد ایده شو طراحی و دوخت لباس فرم بانوان

رویداد ایده شو طراحی و دوخت لباس فرم بانوان

رویداد ایده شو در حوزه صنایع دستی استان زنجان

رویداد ایده شو در حوزه صنایع دستی استان زنجان

رویداد ایده شو در حوزه صنایع دستی استان زنجان

رویداد ایده شو در حوزه زیتون

رویداد ایده شو در حوزه زیتون

رویداد ایده شو در حوزه زیتون

رویداد ایده شو در حوزه چاقو و صنایع برنده

رویداد ایده شو در حوزه چاقو و صنایع برنده

رویداد ایده شو در حوزه چاقو و صنایع برنده

ارتباط با ما

زنجان، بلوار ملاصدرا، جنب میدان شورا، مجتمع جهاددانشگاهی زنجان، طبقه اول. مرکز نوآوری و شکوفایی، کد پستی: 4514966869

نمابر
024-33035101
پست الکترونیکی
z.serati@gmail.com
شبکه های اجتماعی
تلفن تماس:
024-33035150