Manesh-Jdzn

درباره مرکز نوآوری و شکوفایی

مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی زنجان مجموعه ای است تحت مدیریت روسای واحد های جهاد دانشگاهی(شامل واحد های استانی، پژوهشکده ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی) که در جهت ترویج و ارتقا فرهنگ کارآفرینی، ترغیب دانشجویان و دانش آموختگان و سایر علاقمندان دانشگاهی به راه اندازی کسب و کارهای نوپا و حمایت از آنها از طریق ارائه خدمات حمایتی و مشاوره ای در راستای تبدیل آنها به واحد های فناور پیش رشد و هدایت به مراکز رشد و جامعه ایجاد می شود. این مجموعه ها در زمینه های منتهی به فناوری تشکیل و اهداف علمی، پژوهشی و اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری دارند.

·        ایجاد زمینه مناسب برای ظهور و حمایت از خلاقیت جوانان

·        ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت از نوآوران . ظهور ایده های نو

·        بستر سازی جهت پیاده سازی ایده های نو مبتنی بر دانش توسط صاحبان ایده

·        ایجاد تسهیلات برای ادامه فعالیت در قالب مراکز رشد واحد های فناور

·        آموزش گام های توسعه کسب و کار، شکوفایی، نوآوری


گیفت عروسی
معرفی مرکز نوآوری و شکوفایی جهاد دانشگاهی زنجان
درچهارمین "رویداد دیدار "منش جهاددانشگاهی زنجان عنوان شد
در سومین"رویداد دیدار"منش جهاددانشگاهی عنوان شد
درپنجمین "رویداد دیدار "منش جهاددانشگاهی زنجان عنوان شد
نقاشی روی مس

ارتباط با ما

زنجان، بلوار ملاصدرا، جنب میدان شورا، مجتمع جهاددانشگاهی زنجان، طبقه اول. مرکز نوآوری و شکوفایی، کد پستی: 4514966869

نمابر
024-33035101
پست الکترونیکی
z.serati@gmail.com
شبکه های اجتماعی
تلفن تماس:
024-33035150